Sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều bạn phải không? Vì vậy, GiaiNgo sẽ tổng hợp những thông tin về sự khác nhau giữa hai biện pháp này cho các bạn nắm rõ nhé!