Bạn có biết sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 là gì không? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!