Stakeholder là gì? Một số thuật ngữ liên quan đến kinh doanh

Stakeholder có vai trò quan trọng trong các dự án của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ thuật ngữ này sẽ giúp bạn chọn lựa đúng đắn. Đồng thời, giúp công ty phát triển theo chiều hướng tích cực. Vậy stakeholder là gì thì cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay nào.

Stakeholder là gì? Ví dụ về Stakeholder

Stakeholder là các bên liên quan trong một dự án của tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Đó có thể là một cá nhân, một nhóm người hoặc một tổ chức có quan tâm đến hoạt động và sự thành công của một dự án.

Stakeholder là gì?

Stakeholder có thể bao gồm những nhóm người sau: các nhà cung cấp, các thành viên, nhân viên trong nội bộ, khách hàng, nhà đầu tư bên ngoài hoặc các cơ quan quản lý,… Nếu stakeholder không đảm bảo thì dự án của bạn khó có thể thành công.

Ví dụ về Stakeholder trong doanh nghiệp:

Một doanh nghiệp quyết định đưa ra con số đầu tư 6 tỷ vào công ty dệt may vừa mới khởi nghiệp để có thể đổi lấy 20% vốn chủ sở hữu. Sự đầu tư vốn này của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp tới sự thành công của công ty mới khởi nghiệp đó.

Ví dụ về Stakeholder

Ngoài ra, những lợi ích từ con số 6 tỷ đầu tư này sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nhất định nhờ vào sự thành công hay thất bại của công ty startup đó. Những stakeholder nội bộ công ty có quyền được hưởng lợi từ việc đầu tư của mình. Những quyền lợi này có thể liên quan đến tài chính như tiền, cổ phiếu,…

Các khái niệm về skateholder mà bạn nên biết

Stakeholder Theory là gì?

Stakeholder Theory là quan điểm của chủ nghĩa tư bản. Từ này có nghĩa nhấn mạnh về mối quan hệ liên kết giữa một doanh nghiệp với tất cả khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng và những người khác có cổ phần của doanh nghiệp đó.

Stakeholder Theory là gì?

Stakeholder Theory còn có ý nghĩa rằng, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên nhắm đến việc tạo ra giá trị cho tất cả các stakeholder. Chứ không chỉ cho các cổ đông của mình.

Multi-stakeholder là gì?

Multi-stakeholder là một dạng khung hay cấu trúc của một tổ chức dựa trên quy trình quản trị đa thành phần (nhiều stakeholder) hoặc quá trình hoạch định chính sách. Mô hình này có mục đích khuyến khích sự tham gia của các stakeholder chính như các doanh nghiệp, xã hội dân sự, chính phủ, tổ chức nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ.

Stakeholder Mapping là gì?

Stakeholder Mapping là sắp xếp tất cả các bên liên quan của một sản phẩm, dự án hoặc ý tưởng trên một bản đồ. Lợi ích chính của bản đồ các bên liên quan là thể hiện trực quan tất cả những người có thể ảnh hưởng đến dự án của bạn và cách họ kết nối với nhau.

Stakeholder Analysis là gì?

Stakeholder Analysis là quá trình các stakeholder trước khi bắt đầu dự án với mục đích: chia các stakeholder thành từng nhóm dựa theo mức độ tham gia, mức độ quan tâm và tầm ảnh hưởng của họ lên dự án. Đồng thời xác định cách tốt nhất để các nhóm stakeholder này có thể làm việc và giao tiếp với nhau hiệu quả xuyên suốt dự án đó.

Stakeholder Analysis là gì?

Stakeholder Capitalism là gì?

Stakeholder Capitalism là chủ nghĩa tư bản. Trong đó nghĩa vụ chính của doanh nghiệp là hướng đến bản thân doanh nghiệp và các bên liên quan. Stakeholder Capitalism chú trọng tới bản thân doanh nghiệp thay vì chỉ tôn thờ lợi ích của cổ đông.

Stakeholder Management là gì?

Stakeholder Management là quy trình được thực hiện nhằm phát triển các chiến lược quản lý phù hợp. Khi đó, sự can dự cần thiết của các stakeholder sẽ được đảm bảo trong quá trình diễn ra dự án.

Stakeholder Management là gì?

Lợi ích nổi bật của quy trình này là người quản lý dự án sẽ có những tương tác với bên liên quan. Thông qua những hành động thỏa đáng. Điều này giúp khả năng thành công của dự án được tăng cao.

Stakeholder Register là gì?

Stakeholder Register là hợp đồng đăng ký các bên liên quan. Đây là một tài liệu dự án có thông tin về các bên liên quan của dự án. Hợp đồng này bao gồm thông tin của những người, nhóm và tổ chức có bất kỳ mối liên hệ nào đến công việc.

Internal Stakeholder là gì?

Internal Stakeholder là những người có liên quan tới tổ chức. Thông qua mối quan hệ trực tiếp ví dụ như tuyển dụng, chủ sở hữu hoặc đầu tư. Những nhà đầu tư, nhà tài trợ là một ví dụ điển hình của Internal Stakeholders.

Vai trò của stakeholder là gì?

Vai trò của stakeholder trong từng dự án là khác nhau bởi nó phụ thuộc vào chức danh, trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia vào dự án. Nếu không có sự hợp tác của stakeholder thì dự án rất khó có thể hoạt động bền vững và phát triển.

Vai trò của stakeholder là gì?

Trong một dự án, sẽ có những người giữ vai trò quyết định. Có người đứng ra quản lý trực tiếp, người đầu tư tài chính,… Trong bất cứ giai đoạn nào của dự án. Nếu có sự hợp tác, đầu tư của stakeholder sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, thời gian cũng như tiền bạc. Trong khi đó kết quả thu lại cũng khả thi hơn.

Có bao nhiêu loại stakeholder?

Stakeholder bao gồm 2 loại chính. Tùy và tính chất, đặc điểm của mỗi dự án sẽ có những stakeholder khác nhau.

2 loại chính của stakeholder bao gồm:

  • Stakeholder chính: Đây là những người ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự thành công hoặc thất bại của một dự án. Đó có thể là những cổ đông, chủ đầu tư cho dự án, khách hàng, nhà cung cấp, những người lao động làm việc cho dự án,…
  • Stakeholder thứ yếu: Đây là những cá nhân, tổ chức bên ngoài dự án và có ảnh hưởng gián tiếp bởi hoạt động của một dự án. Đó có thể là Chính phủ, các hiệp hội, cộng đồng, các tổ chức quan trọng,…

Mong rằng, từ những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về thuật ngữ stakeholder là gì. Bên cạnh đó, biết thêm được nhiều thuật ngữ mới trong lĩnh vực này và cũng đừng quên theo dõi những thông tin thú vị khác từ GiaiNgo nhé.