Xin lập khoa luật là tác phẩm chỉ ra được những tư tưởng tiến bộ của tác giả với mục đích khẳng định tầm quan trọng của luật pháp đối với xã hội. Cùng GiaiNgo soạn bài Xin lập khoa luật thật đầy đủ và chi tiết nhé!