Viếng lăng Bác của Viễn Phương là một trong những bài thơ xuất sắc nhất viết về Bác Hồ. Cùng GiaiNgo soạn bài Viếng lăng Bác nhé!