Mây và sóng là một trong những bài thơ nổi tiếng của Ta-go viết về tình cảm mẹ con. Các bạn đọc giả hãy cùng GiaiNgo soạn bài Mây và sóng để cảm nhận ý nghĩa của tác phẩm này.