Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1, 2: Tác giả, tác phẩm. GiaiNgo giúp bạn tìm hiểu về bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và trả lời các câu hỏi trong sách sgk, trong bài viết dưới đây.