Sơ đồ tư duy là một phương pháp hữu ích trong việc ghi nhớ bài học. Vậy cách vẽ sơ đồ tư duy bạn đã biết chưa? GiaiNgo chia sẻ ngay sau đây!