Lão Hạc là một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao viết về đề tài người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. Sau đây là bài tóm tắt và các câu hỏi soạn bài lão Hạc mà GiaiNgo mời độc giả tham khảo!