Số CIF là một trong những mã số không thể thiếu khi giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Vậy số CIF là gì, mã số này có ý nghĩa quan trong ra sao thì cùng GiaiNgo tìm hiểu ý nghĩa của mã số này nhé