Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, vị nào có trước?

Đức Phật A Di Đà được biết đến với tấm lòng từ bi, độ lượng. Nhắc đến Phật A Di Đà có lẽ ai cũng biết. Vậy Phật A Di Đà là ai và Ngài xuất hiện từ khi nào, GiaiNgo sẽ giúp bạn có câu trả lời.

Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là một vị vua trong truyền thuyết theo kinh điển Phật giáo Đại Thừa, người đã từng từ bỏ vương quốc của mình để trở thành một tu sĩ Phật giáo và có tên là Dharmakara. Nhiều Phật tử thuộc trường phái Tịnh Độ thường xuyên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để nương tựa thân mình vào Phật A Di Đà để Ngài dẫn họ về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi chết.

phật a di đà là ai

Sự tích Phật A Di Đà (Adida)

Theo kinh Đại A Di Đà, về thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời, có một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe đức Phật thuyết Pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng.

Một hôm Ngài đảnh lễ Phật, cầu Phật chứng minh và phát 48 lời nguyện, và do nguyện lực ấy sau này thành đức Phật A Di Đà.

Sự tích Phật A Di Đà (Adida)

Theo kinh Bi Hoa, về đời vua Chuyển Luân Thánh Vương có vị đại thần tên Bảo Hải, tức là thân phụ của Phật Bảo Tạng. Một hôm vua Vô Tránh Niệm nghe Phật thuyết Pháp liền phát tâm cúng dường đầy đủ các lễ vật cho đức Phật và Đại chúng trong ba tháng.

Vị Đại thần Bảo Hải khuyên vua nên phát tâm Bồ đề cầu đạo vô thượng. Vua liền nguyện nếu sau này thành Phật sẽ làm giáo chủ cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh.

Vua Vô Tránh Niệm vừa phát nguyện xong, đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho vua sau này thành Phật sẽ lấy hiệu là A Di Đà và ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Vị Đại Thần Bảo Hải sau này cũng thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Sự tích Phật A Di Đà (Adida)

Đức Phật A Di Đà là gương sáng của hạnh Thanh Tịnh, vì thân Ngài chói ngời hào quang thanh tịnh và sáng suốt, tấm lòng lương thiện, soi sáng chúng sinh.

Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, trong ấy có lời nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào hướng niệm đến Ngài đều được vãng sanh lên cõi Cực Lạc.

Ý nghĩa tên Đức Phật A Di Đà

Tên Ngài có 3 nghĩa:

  • Vô lượng quang: hào quang trí tuệ của Ngài chiếu khắp các thế giới.
  • Vô lượng thọ: thọ mạng của Ngài sống lâu không lường kể.
  • Vô lượng công đức: Ngài là Đức Phật có công đức không ai kể xiết, có tấm lòng nhân đức.

Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, vị nào có trước?

Theo tương truyền thì phật A Di Đà xuất hiện trước Phật Thích Ca.

Có thể nói rằng Phật A Di Đà đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đến khi Phật Thích Ca xuất hiện thì Phật A Di Đà mới được biết đến nhiều hơn, từ đó Ngài được nhiều tín đồ gửi gắm niềm tin với tấm lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh.

Nhờ khả năng đặc biệt, Phật Thích Ca thấy rõ quá trình tu hành của Đức Phật A Di Đà qua nhiều kiếp. Thấy rõ môi trường sống và đời sống sinh hoạt của chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật làm giáo chủ.

Như vậy, Phật A Di Đà là vị Phật được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta.

Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, vị nào có trước

Nam mô A di đà Phật là gì?

A Di Đà Phật là gì?

A Di Đà

Theo phiên âm tiếng Sanskrit Amita, A Di Đà sẽ mang ý nghĩa là sự Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đây là từ chỉ về năng lực bất tư nghị của Phật A Di Đà.

Câu niệm này được niệm liên tục trong suốt hành trình Giác Ngộ của các Phật Tử và có nội dung gồm tương tục niệm, thiền định thâm nhập Pháp giới, bình đẳng tánh trí.

Phật

Theo phiên âm tiếng Sanskrit Buddha, Phật là từ viết tắt của Phật Đà,  chỉ sự giác ngộ, dứt khoát khỏi kiếp luân hồi và được giải thoát.

Khi niệm từ Phật đã bước sang giai đoạn Bản Giác, nội dung bao gồm thành tựu sở niệm, trí huệ, đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí, viên thành Phật quả.

Nam mô A di đà Phật là gì?

Nam mô A di đà Phật là gì

Nam Mô: Theo phiên âm tiếng Sanskrit Namah, Nam Mô có là quy y quyết tâm vâng theo, thể hiện sự cung kính và gửi gắm cả đời mình cho Phật.

Nếu các phật tử niệm Nam Mô sẽ là giai đoạn đầu đi trên con đường giác ngộ, bao gồm những nội dung như năng niệm, trì giới, diệu quan sát thế gian giới.

Như vậy câu Nam Mô A Di Đà Phật có ý nghĩa là sự kính lễ, thể hiện lòng kính trọng, tôn kính đối với đấng Giác ngộ vô lượng. Cũng có thể hiểu là con người đang quay về nương tựa vào cửa Phật và nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà

Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh, nên người đời tôn xưng Đức Phật Thích Ca là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài là vị Phật lịch sử chứ không phải là một vị Phật huyền thoại.

Còn Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ, nghĩa là thọ mệnh vô lượng và Vô Lượng Quang, ánh sáng vô lượng.

Sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực lạc an vui ở Tây phương. Trong cuộc đời hoằng Đạo của Đức Phật Thích Ca, rải rác trong các Kinh điển, Ngài đã giới thiệu cho tín đồ của mình về Đức Phật A Di Đà và cõi nước Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa chúng sinh.

Đức Phật Thích Ca sau khi chứng Thánh quả, Ngài có khả năng vận dụng trí tuệ, thần thông thấy biết sự vận hành của tất cả sự vật, hiện tượng, nhân sinh trong vũ trụ một cách chuẩn xác.

Nhờ khả năng đặc biệt này nên Ngài thấy rõ quá trình tu hành của Đức Phật A Di Đà qua nhiều kiếp. Thấy rõ môi trường sống và đời sống sinh hoạt của chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật làm giáo chủ. Như vậy, Phật A Di Đà là vị Phật được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta.

Xem thêm:

Hình xăm Phật A Di đà có ý nghĩa gì?

Phật a di đà có tấm lòng độ lượng, giúp cảm hóa cái ác và dẫn dắt con người qua  kiếp luân hồi. Hình xăm Phật A Di Đà sẽ giúp bạn mang theo tâm niệm trong sạch, không ham vinh hoa, trở thành con người nhân đức, kiếp sau trở thành con người lương thiện, được nhiều vận may.

Ngoài ra, hình xâm này cũng thể hiện khát vọng bách niên giai lão, không bị thói xấu chiếm hữu, tâm hồn thoải mái.

Hình xăm Phật A Di đà có ý nghĩa gì

Câu hỏi thường gặp

Phật A Di Đà có thật không?

Không biết chính xác Phật A Di Đà xuất hiện khi nào. Chỉ biết rằng Phật Chúng biết đến người trong kinh Phật Giáo và là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. T

Phật A Di Đà có phải là Phật Tổ Như Lai không?

Phật A Di Đà không phải là Phật Tổ. Phật A Di Đà là vị phật được tôn sùng nhiều nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. Tên của người mang ý nghĩa ánh sáng vô lượng và thọ mệnh vô lượng, là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc.

Qua những thông tin trên, chắc các tín đồ đã hiểu rõ về Phật A Di Đà. Hãy tiếp tục theo dõi GiaiNgo để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất nhé.