Theo Phật giáo, thời đại xuất hiện một vị Phật là rất hiếm. Do đó, thời kỳ mà một vị Phật xuất hiện là một thời kỳ ‘hạnh phúc’. Vậy vị Phật đầu tiên là ai? Cùng GiaiNgo đi vào chi tiết nhé!