Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Đồng bằng nhỏ hẹp và kém phì nhiêu đã gây nên rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển kinh tế tại Trung Bộ. Vậy, vì sao các...