P là gì trong Toán học? Khái niệm của P trong Toán học lớp 6

Làm quen với những con số trong chương trình Toán 6 – Câu hỏi P là gì trong Toán học là kiến thức đầu tiên bạn cần nắm. Vậy P là gì trong Toán học? Cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay nhé!

P là gì trong Toán học lớp 6/lớp 11?

P là gì trong Toán học?

P là kí hiệu của tập hợp. Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong cả chương trình Toán lớp 6 và 11. P là gì trong Toán học được nhắc đến phổ biến hơn qua chương trình lớp 6. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ sau:

Ví dụ:

 • Tập hợp các đồ vật đặt trong cặp.
 • Tập hợp học sinh lớp 7A.
 • Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10.
 • Tập hợp các chữ cái trong bảng chữ cái Việt Nam.

Không chỉ vậy, xết xét trong 2 phương diện  khác nhau thì P là gì trong Toán học cũng có câu trả lời không giống nhau.

Trong xác suất và thống kê P (X) có nghĩa là xác suất X xảy ra. Trong lý thuyết tập hợp, P (X) có nghĩa là tập lũy thừa của X. Trong hình học, P sẽ được ví như là công thức tính chu vi.

Vậy có thể nói, P được kí hiệu cho nhiều nội dung khác nhau trong Toán 6 và 11.

Thế nên tùy thuộc vài trường hợp các bài tập khác nhau mà bạn hãy xác định đúng P là gì trong Toán học nhé!

p la gi trong toan hoc

Công thức tính P trong Toán học

Khi P được xem là chu vi thì P là công thức là:

P = a + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi tam giác.
 • a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác đó.

P trong xác suất thống kê được xác định phổ biến qua 2 công thức như sau:

 • Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).
 • Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B).

P trong tập hợp được xác định như sau:

Tên tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa như: A, B, C,…

Để viết tập hợp thường có hai cách viết:

Một là, liệt kê các phần tử của tập hợp

Ví dụ: A = {1; 2; 3; 4; 5}

Hai là, theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

Ví dụ: A = {x ∈ N| x <10}

p la gi trong toan hoc minh hoa

Xem thêm:

Bài tập minh hoạ về tính P

Bài 1

a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Bài giải:

Dựa vào đề bài, ta xác định được P là gì trong Toán học ở câu là chính là tập hợp

a) A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}.

Lưu ý: Vì mỗi quý có 3 tháng, ở đây ta chỉ tập hợp các tháng của quý hai theo yêu cầu của đề bài.

b) B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}

Trừ các tháng có trong tập hợp B ở trên và Tháng 2 thì chỉ có 28 hoặc 29 ngày. Thì mỗi tháng còn lại đều có 31 ngày. Đây là số ngày cố định trong 1 tháng.

Bài 2

Cho hình tam giác cân tại A với chiều dài AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân.

Bài giải:

Dựa vào đề bài, ta xác định được P là gì trong Toán học ở câu là chính là chu vi

Dựa vào công thức tính chu vi tam giác cân, ta có cách tính P = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Bài 3

Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần.Tính xác suất của biến cố A: “kết quả của 3 lần gieo là như nhau”

Bài giải:

Dựa vào đề bài, ta xác định được P là gì trong Toán học ở câu là chính là xác suất.

Số phần tử của không gian mẫu là:

Lần đầu có thể ra tùy ý nên có 2 khả năng xảy ra.

Lần 2 và 3 phải giống lần 1 nên lần 2 và 3 chỉ có 1 khả năng.

Khi đó n(A)=2.1.1=2

Xác suất của biến cố A là n(A)=2/8=1/4

xac dinh p la gi trong toan hoc

Các ký hiệu Toán học phổ biến nhất

Bên cạnh xác định P là gì trong Toán học, cùng GiaiNgo điểm qua các ký hiệu khác nhé:

 • + Dấu cộng hoặc dấu cộng
 • – Dấu trừ
 • x Dấu nhân
 • ÷ Dấu chia
 • = Dấu bằng
 • | | Giá trị tuyệt đối
 • ≠ Không bằng
 • () Dấu ngoặc đơn
 • [] Dấu ngoặc vuông
 • % Dấu phần trăm: Trên 100
 • ∑ Dấu hiệu tổng lớn: Tính tổng
 • √ Dấu căn bậc hai
 • < Dấu hiệu bất đẳng thức: Nhỏ hơn
 • > Dấu hiệu bất đẳng thức: Lớn hơn
 • ! yếu tố
 • θ Theta
 • π Số Pi
 • ≅ Xấp xỉ
 • ∅ Bộ trống
 • ∠ Dấu góc

p la gi trong toan hoc

Xác định P là gì trong Toán học là việc đầu tiên cần làm mỗi khi bạn làm toán cho chứa kí tự đó. Cùng cập nhật thêm các kiến thức khác với GiaiNgo trong các bài viết sau nhé!