Mỗi vật thể trên trái đất đều khác nhau và đương nhiên thực vật cũng vậy. Hãy cùng GiaiNgo tìm ra ví dụ nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng nhé!