Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng? Cho ví dụ

Thế giới động thực vật luôn là một mảng kiến thức vô cùng to lớn. Trong đó, những loại thực vật là điều chúng ta cần phân biệt rõ. Hãy cùng GiaiNgo nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng. Từ đó đưa ra các ví dụ phân biệt nhé!

Thực vật ưa sáng là gì?

Thực vật ưa sáng là gì?

Trước khi nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng hãy phân biệt rõ khái niệm giữa hai loại đã nhé.

Thực vật ưa sáng là những cây sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh, cường độ cao. Hay nói cách khác, thực vật ưa sáng là những cây  sống nơi quang đãng, nhiều ánh nắng.

nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

Ví dụ thực vật ưa sáng

Một số thực vật ưa sáng thường gặp là cây bưởi, bạch đàn, mít vải, nhãn,…

Thực vật ưa tối là gì?

Thực vật ưa tối là gì?

Thực vật ưa bóng là những cây chỉ sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện có bóng che. Ví dụ: lá lốt, vạn niên, cây dương xỉ, trầu không, cây lưỡi hổ,…

Nếu bạn nắm rõ được hai khái niệm trên thì sẽ đơn giản hơn trong việc nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng.

nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

Ví dụ thực vật ưa tối

Những thực vật ưa tối thường gặp như lá lốt, vạn niên, cây dương xỉ, trầu không, cây lưỡi hổ,…

Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

GiaiNgo sẽ nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng cụ thể như sau:

Thực vật ưa sáng:

  • Lá nhỏ, hẹp , màu xanh nhạt.
  • Có tầng cu tin dày, mô giậu phát triển
  • Thân cây thấp, số cành nhiều (khi mọc riêng rẽ) hoặc thân cao, thẳng, cành tập trung ở ngọn ( khi mọc trong rừng) với mục đích hứng nhiều ánh sáng
  • Cường độ quang hợp cao khi ánh sáng mạnh.Điều tiết thoát hơi nước linh hoạt để lấy CO2 qua khí khổng và thải nhiệt cho cây.

Thực vật ưa bóng:

  • Phiến lá lớn, màu xanh thẫm.
  • Có mô giậu kém phát triển.
  • Cây thấp và thường bò sát đất.
  • Cường độ quang hợp yếu khi ánh sáng mạnh, cây có khả năng quang hợp khi ánh sáng yếu.
  • Điều tiết thoát hơi nước kém (do không ảnh hưởng nhiệt độ từ ánh mặt trời).

Có thể thấy, dựa vào đặc điểm sống và ngoại hình, mọi người hoàn toàn có thể nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng.

nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

Một số câu hỏi thường gặp

Vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại bị rụng sớm?

Các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại bị rụng sớm vì cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới.

Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp cùa lá cây yếu. Cây tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ để bù lượng tiêu hao do hô hấp. Kèm theo đó là khả năng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.

Ánh sáng ảnh hưởng lên đời sống thực vật như thế nào?

Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây. Cây có tính hướng sáng. Ánh sáng ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sinh lí của thực vật như hoạt động quang hợp, hô hấp… và khả năng hút nước của cây.

Những cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng. Cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng. Đó là do có hiện tượng tỉa cành tự nhiên. Cây mọc ngoài sáng thường thấp và tán rộng. Ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thái của lá cây.

nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng

Xem thêm: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Hãy nhận biết được và nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng để hiểu rõ hơn về thế giới thực vật xung quanh chúng ta. Đừng quên cập nhập những kiến thức khác cùng GiaiNgo qua những bài viết tiếp theo nhé!