Ánh sáng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống của sinh vật. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Cùng GiaiNgo đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên nhé!