Mốt của dấu hiệu là gì? Phương pháp tìm mốt của dấu hiệu | Toán lớp 7

Mốt của dấu hiệu là một thuật ngữ quen thuộc của chương trình Toán lớp 7. Vậy mốt của dấu hiệu là gì? Ý nghĩa mốt của dấu hiệu là gì? GiaiNgo sẽ giải đáp ngay trong bài viết sau!

Mốt của dấu hiệu là gì?

Mốt của dấu hiệu là gì?

Mốt của dấu hiệu (còn được gọi là mốt) là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

Có những dấu hiệu chỉ có một mốt, có những dấu hiệu có hai mốt hoặc nhiều hơn. Việc dấu hiệu có nhiều mốt được gọi là đa mốt.

Mốt của dấu hiệu là gì?

Mốt của dấu hiệu kí hiệu là gì?

Mốt của dấu hiệu kí hiệu là Mo.

Ví dụ mốt của dấu hiệu

Ví dụ: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 2020 học sinh ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29
30 37 35 35 42 28 35 29 37 20

Ta có bảng tần số là:

Số cân (x) 28 29 30 35 37 42
Tần số (n) 2 3 4 6 4 1 N=20

Số trung bình cộng là:

X¯=(28.2+29.3+30.4+35.6+37.4+42.1)/20 = 33 (kg)

Mốt của dấu hiệu là: 35

Ý nghĩa mốt của dấu hiệu là gì?

Mốt của dấu hiệu là gì cho biết được giá trị nào xuất hiện nhiều nhất của dấu hiệu. Dựa vào mốt của dấu hiệu, ta sẽ biết được tần suất của mốt của dấu hiệu nào là nhiều nhất, thể hiện đó là mốt và được sử dụng phổ biến.

Ý nghĩa mốt của dấu hiệu là gì?

Xem thêm:

Phương pháp tìm mốt của dấu hiệu

Tìm mốt của dấu hiệu là gì?

Tìm mốt của dấu hiệu là tìm giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

Phương pháp tìm mốt của dấu hiệu

Phương pháp tìm mốt của dấu hiệu như sau:

 • Bước 1: Lập bảng tần số để xác định mức độ xuất hiện dấu hiệu là bao nhiêu.
 • Bước 2: Xác định mốt của dấu hiệu là giá trị lớn nhất trong bản tần số.

Các dạng toán thường gặp

Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Dựng biểu đồ đoạn thẳng

Phương pháp giải:

Để dựng biểu đồ đoạn thẳng ta có thể làm như sau:

 • Lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu
 • Dựng các trục tọa độ: trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.
 • Vẽ các điểm có tọa độ đã cho trong bảng
 • Vẽ các đoạn thẳng nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ.

Dạng 2: Đọc đồ thị đơn giản

Phương pháp giải:

Khi đọc biểu đồ cần trả lời các câu hỏi sau:

 • Biểu đồ biểu diễn cái gì?
 • Từng trục biểu diễn cho đại lượng nào?
 • Sự biến thiên của giá trị như thế nào?

Đối với biểu đồ biểu diễn trực tiếp mối quan hệ giữa giá trị của dấu hiệu và tần số thì tập trung nhận xét về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, nhóm giá trị có tần số tương đối lớn,…

Đối với biểu đồ biểu diễn sự thay đổi giá trị theo thời gian thì nhận xét thêm về sự tăng giảm trên toàn bộ thời gian hoặc trên từng giai đoạn…

Dạng 3: Tính số trung bình cộng của dấu hiệu

Phương pháp giải:

 • Căn cứ vào bảng tần số, sử dụng công thức tính X¯ như sau:

Tìm số trung bình cộng

Trong đó:

x1, x2,…, xk là giá trị khác nhau của dấu hiệu X.

n1, n2,…, nk là k tần số tương ứng.

N là số các giá trị.

 • Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu đó.

Dạng 4: Tìm mốt của dấu hiệu

Phương pháp giải:

 • Lập bảng tần số.
 • Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

Như vậy GiaiNgo đã giải đáp câu hỏi “Mốt của dấu hiệu là gì” và phương pháp giải dạng bài này. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Hẹn gặp bạn ở bài viết sau!