Trực tâm là gì trong tam giác khái niệm quen thuộc trong bộ môn hình học. Trong bài viết này, GiaiNgo sẽ giúp bạn xác định trực tâm trong 3 loại tam giác thường gặp.