Mạnh Tiến Khôi là một người mẫu, travel blogger, TikToker tài năng. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để GiaiNgo giúp bạn hiểu hơn về Mạnh Tiến Khôi là ai nhé.