Ký hiệu M được dùng khá phổ biến trong vật lý. Nhưng bạn có biết M là gì trong vật lý chưa? Hôm nay, GiaiNgo sẽ trả lời cho bạn trong bài viết này.