Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!