Vật giống là những vật nuôi được giữ lại làm giống nhằm cải tiến về di truyền ở thế hệ sau. Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? Hãy để GiaiNgo giải đáp cho bạn.