Thực phẩm bẩn, độc hại ngày nay khiến người dân quan ngại liệu thực phẩm xuất ra thị trường có được kiểm nghiệm? Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu? GiaiNgo sẽ giải đáp ngay sau đây!