Khấu hao là gì? Các phương pháp tính khấu hao mới nhất

Khấu hao là khái niệm rất quen thuộc trong ngành kinh tế. Tuy nhiên bản chất về khấu hao cũng như phương pháp tính khấu hao phù hợp với lợi ích kinh tế thì ít có ai rõ. Bài viết sau của GiaiNgo sẽ cung cấp thông tin về khấu hao là gì các bạn tham khảo để áp dụng nhé!

Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của tài sản. Do nó có sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định.

Khấu hao là gì?

Khấu hao nhanh là gì?

Khấu hao nhanh hay còn gọi là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần. Nó được điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

Khấu hao tuyến tính là gì?

Phương pháp khấu hao tuyến tính là một phương pháp tính khấu hao. Trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng.

Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình

Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là giá trị khấu hao mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra. Mục đích để trích khấu hao tương ứng với nguyên giá của tài sản cố định đó.

Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình

Khi doanh nghiệp bắt đầu sở hữu tài sản cố định vô hình là lúc phát sinh khoản chi phí khấu hao của tài sản cố định vô hình đó. Tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng cũng xác định được giá trị.

Quỹ khấu hao là gì?

Quỹ khấu hao tài sản cố định là một nguồn tài chính quan trọng để tái sản xuất giản đơn; và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định trong các doanh nghiệp. Thực tế, khi chưa có nhu cầu đầu tư mua sắm tài sản cố định các doanh nghiệp. Cũng có thể sử dụng linh hoạt quỹ này để đáp ứng các nhu cầu vốn kinh doanh của mình.

khấu hao là gì

Trích khấu hao là gì?

Trích khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị hao mòn. Khi chúng ta sử dụng tài sản cố định trong quá trình sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Những tài sản khấu hao chỉ được sử dụng trong một thời hạn nhất định khi tham gia vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy để bảo toàn và xác định số vốn cố định cũng như giá thành sản phẩm; doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khấu hao tài sản cố định.

Ý nghĩa của khấu hao là gì?

Khấu hao có cả ý nghĩa về mặt kinh tế lẫn tài chính được GiaiNgo liệt kê như sau:

Về mặt kinh tế

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh việc hao mòn tài sản cố định sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Bởi thế, người ta sẽ thông qua phương pháp trích khấu hao để phản ánh giá trị thực của tài sản cố định. Bên cạnh đó, khấu hao tài sản được tính vào chi phí kinh doanh. Do đó, việc này sẽ làm giảm lợi tức ròng của doanh nghiệp.

Về mặt tài chính

Về bản chất, khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó, nó cũng là một bộ phận của giá thành sản phẩm. Khi sản phẩm được tiêu thụ ra thị trường, tiền khấu hao này sẽ được giữ lại. Từ đó hình thành nên quỹ khấu hao của doanh nghiệp.

khấu hao là gì

Các phương pháp tính khấu hao mới nhất

Các phương pháp tính khấu hao mới nhất hiện nay được GiaiNgo cập nhật sau đây:

khấu hao là gì

Khấu hao hay khấu hao tài sản cố định trong hoạt động doanh nghiệp là một trong những nghiệp vụ quan trọng của người làm kế hoạch. Hy vọng với những thông tin trên đây bạn đã hiểu khấu hao là gì? Theo dõi GiaiNgo để không bỏ lỡ bất cứ thông tin mới nhất nào nhé!