Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra. GiaiNgo sẽ giải đáp tất tần về sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra trong bài viết dưới đây!