Chắc hẳn trong những tiết học hay giao tiếp bằng tiếng Anh, bạn đã nghe qua từ entire. Tuy nhiên, bạn chưa biết entire là gì. Đừng lo, GiaiNgo sẽ giải đáp giúp bạn.