d là gì trong Vật lý? Tổng hợp các công thức tính d lớp 11

d là kí hiệu của một đại lượng thường gặp trong Vật lý. Cùng GiaiNgo khám phá d là gì trong Vật lý và một số công thức liên quan đến d nhé!

d là gì trong Vật lý?

d là gì trong Vật lý?

d trong Vật lý là trọng lượng riêng của một mét khối trên một vật thể. Đơn vị đo trọng lượng riêng là Niutơn trên mét khối (N/m3).

Công thức tính trọng lượng riêng của vật được tính bằng thương số giữa trọng lượng và thể tích.

d = P/ V

Trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3), P là trọng lượng (N) và V là thể tích (m3).

d la gi trong vat ly

Bài tập tham khảo liên quan đến công thức tính trọng lượng riêng

Để củng cố kiến thức về trọng lượng riêng, chúng ta cùng áp dụng giải một số bài tập liên quan đến công thức tính trọng lượng riêng nhé!

Bài tập 1:

Một lượng cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối cát đó.

Lời giải:

Theo đề bài ta có: 80 cm3 = 0,00008 m3.

m = 1,2 kg.

Khối lượng riêng của khối cát là D = m/ V = 1,2/ 0,00008 = 15.000 kg/m3.

Trọng lượng riêng của khối cát là d = D x 10 = 150.000 N/m3.

Bài tập 2:

Trong một hộp trà có khối lượng tịnh là 420 g, thể tích là 0,512 lít thì trọng lượng riêng của hộp trà đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Theo đề bài ta có: m = 420g = 0,420 kg.

V = 0,512 L = 0,000512 m3.

Trọng lượng riêng của hộp trà đó là: d = P/ V = 10m/ V = (10 x 0,420)/ 0,000512 = 8230 N/m3.

Bài tập 3:

Mỗi viên gạch có khối lượng là 1,8kg và có thể tích là 1,400 cm3.  Tính trọng lượng riêng của viên gạch đó?

Lời giải:

Theo đề bài ta có: V = 1400 = 0,01400 m3.

Trọng lượng riêng của viên gạch là: d = P/V = (10 x m)/ V = (10 x 1,8)/ 0,01400 = 1285,8 N/cm3.

Bài tập 4:

Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 387 g và thể tích 0,314 lít thì trọng lượng riêng của sữa gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,264 N/m3

B. 0,791 N/m3

C. 12643 N/m3

D. 1264 N/m3

Lời giải:

Theo đề bài ta có: m = 397 g = 0,397 kg

V = 0,314 lít = 0,000314 m3

Trọng lượng riêng của sữa: d = P/ V = (10 x m)/ V = (10 x 0,397)/ 0,000314 = 12643 N/m3.

Vậy đáp án đúng: C

Xem thêm:

Một số công thức thường gặp trong Vật lý

Giống như khối lượng, vạn vật trên trái đất đều có khối lượng riêng, trọng lượng riêng. Chúng ta không thể tự nhiên xác định được những yếu tố này mà cần phải dựa vào quy trình, tính toán.

Sau khi hiểu rõ d là gì trong Vật lý, mời các bạn đọc giả cùng tham khảo một số công thức thường gặp trong môn Vật lý.

Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

d = D x 10

Trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3), D là khối lượng riêng (kg/m3).

Công thức tính lực đẩy Ac-si-met

FA = d x V

Trong đó: FA là lực đẩy Ac-si-met (N), d là trọng lượng riêng (N/m3) và V là thể tích vật chiếm chỗ (m3).

d la gi trong vat ly

Công thức tính khối lượng riêng

D = m/ V

Trong đó: D là khối lượng riêng (kg/m3), V là thể tích (m3) và m là khối lượng (kg).

Công thức tính vận tốc

v = s/ t

Trong đó: v là vận tốc (m/s), s là quãng đường đi được (m) và t là thời gian đi hết quãng đường đó (s).

d la gi trong vat ly

Công thức tính áp suất

p = F/ S

Trong đó: p là áp suất (Pa), F là áp lực (N) và S là diện tích bị ép (m2).

d la gi trong vat ly

Công thức tính áp suất chất lỏng

p = d x h

Trong đó: p là áp suất chất lỏng (Pa) hoặc ( N/ m2 ), d là trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 ) và h là chiều cao của cột chất lỏng (m).

Công thức tính công cơ học

A = F x s

Trong đó: A là công của lực F (J) hoặc (N.m), F là lực tác dụng vào vật (N) và s là quãng đường vật dịch chuyển (m).

Công thức tính công suất

P = A/ t

Trong đó: P là công suất (W), A là công thực hiện (J) và t là thời gian thực hiện (s).

d la gi trong vat ly

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn hiểu rõ d là gì trong Vật lý cũng như nắm vững các công thức liên quan đến trọng lượng riêng. Theo dõi GiaiNgo để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nữa nhé!