Trong bài viết hôm nay, GiaiNgo sẽ chia sẻ với bạn một số công thức hóa học của đường cũng như tính chất, cấu tạo của từng loại đường. Mời bạn đọc tham khảo nhé!