Bùa ngải là một loại tâm linh đặc biệt và câu chuyện chơi ngải cũng thường thấy trong cuộc sống. Vậy chơi ngải là gì và câu chuyện thực tế ra sau, hãy cùng GiaiNgo giải mã ngay nhé.