Một câu tục ngữ rất quen thuộc nhưng liệu bạn đã nhớ chính xác? Cần cù bù cái gì? GiaiNgo sẽ giải thích giúp bạn nhé!