Cách tính diện tích hình thang – Giải bài tập Toán lớp 8

Cách tính diện tích hình thang là nội dung quan trọng trong chương trình Toán lớp 8. Vậy cách tính diện tích hình thang là gì? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu với GiaiNgo qua bài viết dưới đây.

Cách tính diện tích hình thang thường

Cách tính diện tích hình thang thường

Cách tính diện tích hình thang thường bằng chiều cao của nó nhân với trung bình cộng 2 cạnh đáy.

Có một bài thơ cách tính diện tích hình thang thường để bạn dễ nhớ như sau:

Nếu bạn muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn và đáy bé ta đem cộng vào

Sau đó đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế là ra ngay.

Công thức tính diện tích hình thang thường

Công thức tính diện tích hình thang thường: S = h x ((a +b)/2)

Trong đó:

  • S: diện tích hình thang
  • h: chiều cao nối từ đỉnh tới đáy của hình thang
  • a và b: hai cạnh đáy của hình thang

Bài tập minh họa

Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.136).

Trả lời

S ADC = 1/2 x AH x DC

S ABC = 1/2 x AH x AB

S ABCD = S ABC + S ADC = 1/2 x AH x AB + 1/2 x AH x DC = 1/2 x AH x (AB + DC)

cach tinh dien tich hinh thang thuong

Xem thêm:

Cách tính diện tích hình thang cân

Cách tính diện tích hình thang cân

Cách tính diện tích hình thang cân bằng chiều cao nhân với nửa tổng 2 cạnh đáy của hình thang.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chia nhỏ hình thang cân ra để tính diện tích từng phần rồi cộng lại với nhau.

Công thức tính diện tích hình thang cân

Trong đó: S = 1/2 x h x (a + b)

  • S: Diện tích hình thang
  • a và b: Độ dài hai cạnh đáy
  • h: Đường cao của hình thang cân

Bài tập minh họa

Cho hình thang cân ABCD, trong đó ta có: AB = 8cm, CD = 16cm, AC = BD = 8cm. Chiều cao hình thang có độ dài bằng 8cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Trả lời

Cách 1

S ABCD = 1/2 x h x (a + b) = 1/2 x 8 x (8 + 16) = 96cm.

Cách 2

S ABCD = 2 x S ACH + S ABFH = 2 x 1/2 x 8 x 4 + 8 x 8 = 96cm.

cach tinh dien tich hinh thang can

Cách tính diện tích hình thang vuông

Cách tính diện tích hình thang vuông

Cách tính diện tích hình thang vuông bằng một nửa tích của tổng 2 đáy và chiều cao ứng với 2 cạnh đáy. Ngoài ra, ta còn có cách phát biểu khác đó là diện tích hình thang vuông bằng tích của đường cao và trung bình cộng của 2 đáy.

Công thức tính diện tích hình thang vuông

Công thức tính diện tích hình thang vuông: S = 1/2 x h x (a + b)

Trong đó:

  • S: Diện tích hình thang
  • a và b: Độ dài hai cạnh đáy
  • h: Độ dài cạnh bên vuông góc với hai đáy

Bài tập minh họa

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m2.

Trả lời

Ta có: S ABCD = 828m2

=> AD x AB = 828

Mà AB = 23m => AD = 36m.

Diện tích hình thang ABED là:

S ABED = 1/2 x AD x (AB + ED)

= 1/2 x 36 x (23 + 31) = 972 m2

cach tinh dien tich hinh thang vuong

Vừa rồi GiaiNgo đã chia sẻ cho bạn những cách tính diện tích hình thang cơ bản nhất. Chúc bạn có kết quả học tập thật tốt. Đừng quên theo dõi GiaiNgo để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích nhé.