Công thức tính diện tích hình bình hành là kiến thức cơ bản trước khi tiếp xúc với hình học 2D. Cùng GiaiNgo tìm hiểu cách tính diện tích hình bình hành nhé!