Background là gì? Background có trong những lĩnh vực gì? Khác nhau như thế nào? GiaiNgo sẽ giải thích câu hỏi liên quan đến background trong bài viết dưới đây.