Thuật ngữ 3st đã được sử dụng trong toán học rất lâu về trước. Tuy nhiên không phải ai cũng biệt 3st là gì. Mời bạn tham khảo bài viết sau đây của GiaiNgo.