Bắt đầu từ năm 2021, thẻ chứng minh nhân dân sẽ được thay thế hoàn toàn bằng thẻ CCCD có gắn chip. Vậy ý nghĩa số CCCD trên đó là gì? GiaiNgo sẽ giải đáp ngay!