Trong thời đại 4.0 như hiện nay, việc không biết webinar là gì quả là một thiếu sót. Để GiaiNgo thay bạn tìm hiểu thuật ngữ này nhé!