Ở từng địa phương đã thiết lập những vùng xanh vùng đỏ bảo vệ cư dân khỏi sự ảnh hưởng của COVID-19. Ý nghĩa của khu vực vùng xanh vùng đỏ là gì. Cùng GiaiNgo giải đáp thắc mắc nhé!