Vũ “nhôm” – đây là nhân vật nào mà khiến dư luận Đà Nẵng và cả nước thời gian qua? Và ông với các mối quan hệ với lãnh đạo thành phố cả bí thư, chủ tịch nhiều thời kỳ. Cùng GiaiNgo tìm hiểu Vũ Nhôm là ai nhé!