Bất kỳ công ty nào cũng cần nguồn vốn để duy trì hoạt động. Vậy vốn lưu động là gì? GiaiNgo sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời ở bài viết dưới đây.