Truyền thuyết các Vua Hùng gắn với câu chuyện về bọc trăm trứng, về các đời vua còn nhiều điều khó giải thích nhưng dân gian xưa nay cũng mặc nhiên ít ai nghi ngờ. Cùng GiaiNgo trên chiếc cổ máy thời gian du ngoại về nhà nước Văn Lang để tìm hiểu rõ nhé!