Top 9+ bài văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn, chi tiết nhất

Văn khấn Rằm tháng 8 là nội dung được nhiều người tìm kiếm. Hiểu được điều đó, GiaiNgo gửi đến bạn những bài cúng/bài văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn nhất theo đúng nghi thức và truyền thống Việt Nam.

Rằm tháng 8 là ngày gì?

Rằm tháng 8 là ngày Tết Trung thu. Rằm tháng 8 còn có tên gọi khác như là Tết trông Trăng hay Tết thiếu nhi.

Vào ngày Rằm tháng 8 hằng năm, trẻ em ở Việt Nam sẽ được bố mẹ cho chơi lồng đèn và phá cỗ.

Bên cạnh đó, người người nhà nhà sẽ chuẩn bị những mâm cúng Rằm tháng 8 để tỏ lòng thành kính, biết ơn dâng lên tổ tiên, ông bà đã mất.

Các bài văn cúng/văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn nhất

Với mỗi vị trí, đối tượng cúng Rằm tháng 8 khác nhau sẽ có các bài văn khấn Rằm tháng 8 riêng. GiaiNgo đã tổng hợp đến bạn các bài văn khấn Rằm tháng 8 chi tiết nhất.

Văn khấn Rằm tháng 8 Thần linh

GiaiNgo gửi đến bạn bài văn khấn Rằm tháng 8 gửi đến Thần linh chuẩn nhất:

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:……………………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 8 Thần tài

Đối với gia đình có thờ Thần tài, thường là những gia đình có kinh doanh hoặc buôn bán thì sẽ không thể nào bỏ qua bài văn khấn Rằm tháng 8 Thần tài ngay dưới đây của GiaiNgo:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…, là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)…, kinh doanh…

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Các bài văn cúng/văn khấn Rằm tháng 8 chuẩn nhất

Văn khấn Rằm tháng 8 gia tiên

Để giúp cho lễ cúng Rằm tháng 8 được chu toàn hơn, bạn cần sử dụng bài văn khấn Rằm tháng 8 gia tiên chuẩn nhất:

Nam mô A-di-đà Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:    Tuổi:

Ngụ tại:

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A-di-đà Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

Bài văn khấn Rằm tháng 8 cổ truyền

Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng 8 cổ truyền Việt Nam đúng nghi thức nhất:

Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy cao tằng Tổ khảo, cao tằng Tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: … Tuổi: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8 gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại …, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn Rằm tháng 8 tại nhà

GiaiNgo gửi đến bạn bài văn khấn Rằm tháng 8 tại nhà để giúp lễ cúng trở nên trang nghiêm hơn.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:……………………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 8 tại cơ quan

Bài văn khấn Rằm tháng 8 tại cơ quan được nhiều người tìm kiếm. Cùng GiaiNgo xem qua bài văn khấn Rằm tháng 8 ở văn phòng, cơ quan, công ty chuẩn nhất dưới đây:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:……………………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 8 ngoài trời

Bài văn khấn Rằm tháng 8 ngoài trời như thế nào là chuẩn nhất? Cùng tìm hiểu qua bài văn khấn mà GiaiNgo đã tổng hợp dưới đây:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần).

Văn khấn Rằm tháng 8 ngoài trời

Văn khấn Rằm tháng 8 ngoài sân

Cùng GiaiNgo lưu giữ bài văn khấn Rằm tháng 8 ngoài sân đúng nhất!

Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:………………………………….Tuổi:………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8

Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng 8 hay bài cúng Tết Trung thu chuẩn nhất:

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: … Tuổi: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại …, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Rằm tháng 8 cúng gì? Mâm cúng Rằm tháng 8

Mâm cúng Rằm tháng 8 sẽ góp phần thể hiện lòng thành của gia chủ đến các đấng Thần linh, tổ tiên,…

Dưới đây là một số mâm cúng gia tiên vào ngày Rằm tháng 8 bạn có thể bỏ túi:

Mâm cỗ cúng gia tiên Rằm tháng Tám

Mâm cúng gia tiên Rằm tháng 8 rất quan trọng. Nếu bạn đã chuẩn bị văn khấn Rằm tháng 8 thì mâm cỗ cũng phải chỉn chu.

Cụ thể mâm cúng gia tiên Rằm tháng Tám bao gồm:

 • Bánh kẹo
 • Xôi (xôi gấc, xôi đậu,…)
 • Trầu cau
 • Bình hoa
 • Đĩa trái cây
 • Giấy tiền vàng
 • Hương, đèn cầy
 • Rượu, trà, nước sạch, muối, gạo
 • Các món cùng kèm (có thể là chay hoặc mặn tùy thuộc vào gia đình)

Rằm tháng 8 cúng gì? Mâm cúng Rằm tháng 8

Mâm cỗ trông Trăng Rằm tháng 8

Mâm cúng trông Trăng là mâm cúng đặc biệt chỉ có trong Rằm tháng 8. Mâm cúng sẽ được đặt ở trong nhà hoặc ngoài sân. Nó phụ thuộc vào từng gia đình khác nhau.

Mâm cúng trông Trăng Rằm tháng 8:

 • Nải chuối (thường là chuối chín)
 • Bưởi
 • Hồng hoặc mận
 • Mãng cầu/na
 • Lựu
 • Bánh (bánh nướng hoặc bánh dẻo)
 • Nước trà để thưởng thức cùng bánh
 • Các loại bánh kẹo mà trẻ em yêu thích
 • Đèn lồng ông sao, đèn kéo quân,…

Mâm cúng Rằm tháng 8 ngoài sân

Trước khi đọc văn khấn Rằm tháng 8 ngoài sân thì bạn cần chuẩn bị mâm cúng cho tươm tất:

 • Bánh nướng Trung thu, bánh dẻo.
 • Đĩa hoa quả: Tùy theo vùng miền.
 • Các loại đèn lồng Trung thu: Có thể mua sẵn hoặc tự tay làm.

Rằm tháng 8 có gì đặc biệt?

Rằm tháng 8 có nhiều điểm đặc biệt khác lạ so với các ngày Rằm khác trong năm. Cùng GiaiNgo khám phá xem điều đặc biệt này là gì nhé!

Tên gọi

Rằm tháng 8 có nhiều tên gọi khác nhau. Bạn có thể gọi là Tết Trung thu, Tết trông Trăng hay Tết thiếu nhi.

Ngày 

Nếu các ngày Rằm khác trong năm bạn có thể cúng vào ngày 14 hoặc 15 Âm lịch thì Rằm tháng 8 thông thường chỉ cúng vào đúng ngày. Cụ thể là ngày 15 Âm lịch của tháng 8.

Rằm tháng 8 có gì đặc biệt

Mâm cỗ

Mâm cỗ Rằm tháng 8 bày biện lạ mắt hơn. Đặc biệt luôn có hai loại bánh đặc trưng là bánh nướng và bánh dẻo.

Phá cỗ

Chỉ duy nhất trong Rằm tháng 8 mới có nghi thức phá cỗ. Tùy vào từng gia đình có thể bày biện, ngồi quây quần bên mâm cỗ.

Người lớn có thể ăn bánh, uống trà, hàn thuyên cùng nhau. Trẻ em có thể ăn bánh kẹo, chơi đèn lồng,… Không gian rất náo nhiệt và vui vẻ.

Câu hỏi thường gặp

Rằm tháng Tám là ngày bao nhiêu?

Rằm tháng Tám là ngày 15 Âm lịch tháng 8 hằng năm.

Trung thu tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Trung thu là mid-autumn festival.

GiaiNgo hy vọng rằng với những bài văn khấn Rằm tháng 8 chi tiết trên sẽ giúp cho bạn tổ chức lễ cúng Rằm tháng 8 được chu đáo hơn. Mời bạn tham khảo thêm nhiều bài viết hay và thú vị cùng GiaiNgo nhé!