Ngoại tình là vấn đề quen thuộc từ lâu và bất kể thời nào cũng xuất hiện vấn đề này. Vậy Tuesday là gì? Hãy cùng GiaiNgo cập nhật những từ vựng đồng nghĩa cũng như thông tin liên quan đến từ này.