Bạn có tự hỏi: “Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào?”. Hãy cùng GiaiNgo giải đáp ngay sau đây!