Trần Thánh Tông là vị hoàng đế hiền tài; đối với anh em họ hàng thân mật, không phân biệt chúa tôi. Đối với dân trong nước, ông mở mang kinh tế và việc học hành khắp nơi. Vậy Trần Thánh Tông là ai cùng GiaiNgo tìm hiểu về ông nhé!