Trần Phế Đế nổi tiếng với giai thoại được lưu truyền: giặc đến nhà ôm tiền đi giấu. Vậy Trần Phế Đế là ai? Cùng GiaiNgo tìm hiểu về vị vua này nhé.