Gần đây, Ngô Diệc Phàm đang được nhắc đến kèm với từ “Tra nam”. Một lần nữa, “Tra nam” trở nên dậy sóng trên các diễn đàn. Vậy Tra nam là gì? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu ngay nào!