Một hiện tượng sinh lý của phụ nữ mà ai cũng phải trải qua đó là tới tháng. Vậy tới tháng là gì? Nó có thể kéo dài bao lâu? GiaiNgo sẽ giúp bạn tìm hiểu nhé!