Bộ công an và Tô Ân Xô đã đưa ra những thông tin chính thức về các công cuộc kêu gọi từ thiện tự phát. Vậy Tô Ân Xô là ai? GiaiNgo sẽ giải đáp ngay cho bạn.