Đường trung tuyến là một mảng kiến thức quan trọng trong môn Toán. Vậy tính chất đường trung tuyến là gì? GiaiNgo sẽ cùng bạn hệ thống lại kiến thức nhé!