Tính chất ba đường cao của tam giác là kiến thức quan trọng trong toán học ở cấp hai. Cùng GiaiNgo tìm hiểu lý thuyết này và bài tập áp dụng nhé!